Åhus Tennisklubb
Tennis

Välkommen till Åhus Tennisklubb!
Åhus Tennisklubb har en inomhusanläggning med 3 banor samt ett gym. Utomhusbanorna består av 4 grusbanor som ligger alldeles intill stranden och havet på Täppet och en nylagd grusbana på Äspet.  

Vill du boka bana och spela? Klicka då här

Vill du bli medlem i Åhus Tennisklubb? Klicka då här
Junior
Tre unga mästare i sin första tävling
2018-02-17 16:23, Junior
Mästartrio med medalj
Tre superkämpar som genomförde sin allra första tennistävling i Åhus tennishall. 

Det blev tre jämna matcher mellan Mary och Julian från Åhus och Elsa från Wä Tennisklubb. Tyvärr blev Hanna sjuk och kunde inte vara med. Vi får hoppas att trion blev inspirerad till framtida tävlingar efter dagens stordåd. 

Grattis till välförtjänt medalj! 
Årsmöte i Åhus Tennisklubb den 11 mars 2018 - välkommen!
2018-02-15 21:15
Söndagen den 11:e mars är det dags för årsmöte för Åhus Tennisklubb. Vi träffas i tennishallen klockan 14.00. 


Vi önskar alla våra medlemmar välkomna till detta viktiga möte. Det har hänt mycket under 2017 och stora planer finns för kommande år. Passa på att lära känna din tennisklubb lite mer. 


Agenda för årsmöte: 

 

1.     Årsmötets öppnande

2.     Val av ordförande för mötet

3.     Val av sekreterare för mötet

4.     Val av två̊ justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5.     Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat

6.     Fastställande av dagordning

7.     Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt av klubbens resultat- och balansräkning och revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av det senaste verksamhetsåret

8.     Fråga om fastställande av balansräkningen

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande det gångna verksamhetsåret

10.  Fastställande av medlemsavgiftens storlek, samt avgifter för banhyra/kort.

11.  Val av styrelsens ordförande

12.  Val av övriga styrelseledamöter och 2 styrelsesuppleanter

13.  Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för en tid av ett år

14.  Val av minst två̊ och högst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska vara sammankallande

15.  Val av materialförvaltare

16.  Val av kommittéer

a.     Tävling/seriespel

b.     Anläggning

c.     Sponsor/samverkan

d.     Ungdom/tränare

e.     Projekt/bidrag

f.      Senior advisors

 

17.  Övriga frågor som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem senast 8 dagar före mötet

18.  Årsmötet avslutas.

 

 

Varmt välkomna önskas alla medlemmar!

 

Styrelsen Åhus Tennisklubb

Kvarglömda kläder finns på övervåningen
2018-02-12 20:52
Slängs till insamling den 28:e februari 

Passa gärna på att kolla om just du har glömt något på tennisklubben. 
Junior - prova på MultiskillZ på sportlovet - gratis
2018-02-11 15:41
Blivande MultiskillZ ledare in action
MultiskillZ är utvecklat i Belgien för att utveckla barnens motoriska färdigheter så att det blir lättare att lära sig tennisens tekniska svårigheter eller vilken annan idrott som helst. Barn idag är inte lika aktiva som tidigare eller så spelar de en eller två idrotter vilket gör att de blir ensidiga i det de håller på med. För att alla barn ska få så bred basgrund som möjligt i deras utveckling av rörelser hjälper Multiskillz till. 

Vi har nu genomgått utbildningen av MultiskillZ under ett par helger i Uppsala och känner oss motiverade att införa nya viktiga och roliga moment i tennisträningen. 

Multiskillz är ingen idrott men hjälper barnen med motoriken på ett roligt interagerande och utmanande sätt. 

Prova på MultiskillZ nu på sportlovet! Kom till tennishallen för en kul stund med oss. 
Måndag 19/2, kl 9: för åldersgrupp 5-7 år 
Tisdag 20/2, kl 9: åldersgrupp 8-10 år 
Onsdag 21/2, kl 9: åldersgrupp 11-12 år 

Alla barn är välkomna och det är gratis.
Gå gärna in på multiskillz.com och lär dig mer om träningen. 
Anmäl dig till Mattias på 0734-233870 eller mattiasemilsson10@gmail.com 

Med vänlig hälsning Mattias Emilsson och Johan Moberg  
utbildade MultiskillZ ledare
Junior
Sportlovsträning i hallen med Moa Steen - anmäl dig
2018-02-03 09:39, Junior

Den 19-21 februari kommer Moa Steen att hålla i en rolig och varierande träning. Det blir ett pass på två timmar varje dag på eftermiddagen kl. 13-15.


Träningen läggs upp på ett sätt så att du också vänjer dig vid kommande träningsläger som klubben har.


Kostnaden är 300 kr och betalas kontant vid första träningspasset eller via Swish till 0706-104670.


Ta gärna med frukt att äta under paus i träningen. Glöm inte vattenflaska!


Anmälan lämnas via sms, 0706-104670, eller epost, sv.moasteen@gmail.com, senast torsdagen den 15 februari.


Reservation lämnas för att det blir för få deltagare, minst fyra deltagare krävs för sportlovsträningen.


Jag heter Moa Steen, är 17 år och bor i Åhus. Jag har spelat tennis i tio år och har gått Svenska Tennisförbundets tränarutbildningar Tennisens Plattform och TGU 1 samt Sisus tränarutbildning Tjejer Leder och Folksams Ledarcamp.

Jag kan nås på telefon 0706-104670 och epost sv.moasteen@gmail.com.

Jag ser jättemycket fram emot denna sportlovsträning med dig. 


Hjärtligt välkommen!

Mvh Moa 

Nyheter från våra grupper
 

Väder Åhus