Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Åhus Tennisklubb
Tennis

Nytt datum för årsmöte - söndagen den 3:e maj klockan 11
2020-03-29 17:15

Årsmöte i Åhus Tennisklubb den 3:e maj 2020

Plats: Tennisbanorna i Täppet, Åhus eller digitalt möte om förbud för sammankomster gäller

Tid: kl 11.00

Vi tar nu ny sats för att arrangera vårt efterlängtade årsmöte. Söndagen den 3:e maj är nytt datum. Vi håller mötet utomhus i Täppet om regleringarna tillåter det. I annat fall arrangerar vi mötet digitalt. Vid ett digitalt möte kommer vi skicka ut en länk till alla våra medlemmar i god tid innan mötet. 


Agenda

 1.     Årsmötets öppnande

2.     Val av ordförande för mötet

3.     Val av sekreterare för mötet

4.     Val av två̊ justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5.     Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat

6.     Fastställande av dagordning

7.     Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt av klubbens resultat- och balansräkning och revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av det senaste verksamhetsåret

8.     Fråga om fastställande av balansräkningen

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande det gångna verksamhetsåret

10.  Fastställande av medlemsavgiftens storlek, samt avgifter för banhyra/kort.

11.  Val av styrelsens ordförande

12.  Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.  Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för en tid av ett år

14.  Val av minst två̊ och högst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska vara sammankallande

15.  Val av materialförvaltare

16.  Val av kommittéer

a.     Tävling/seriespel

b.     Anläggning

c.     Sponsor/samverkan

d.     Ungdom/tränare

e.     Senior advisors

 

17.  Övriga frågor som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem senast 8 dagar före mötet

18.  Årsmötet avslutas.


Varmt välkomna önskas alla medlemmar! 


Om ni önskar att få läsa verksamhetsberättelsen innan årsmöte skicka mail till Fredrik Rönnberg så kommer det på mail. 

 

Styrelsen Åhus Tennisklubb


Nyhetsarkiv
Välkommen Gabriella!2020-05-27 11:05
Rea i Uffes tennisshop2019-11-10 13:21
Bilder från Spanien 2019-04-11 18:52
Sista lysrören bytta2018-11-15 12:32
Snart dags för utespel2018-04-26 16:31
Nytt tak i Täppet2018-04-26 16:03
Föredrag på Rotary 2018-04-26 14:56
Kvarglömt 2017-11-07 18:35
Kom och heja på A-laget2017-06-09 21:52
Banskötsel - steg 1 2017-05-10 18:51
Besök på Wimbledon2017-01-08 08:00
Bana 2-1-3 blir 1-2-32017-01-01 18:42
Hemmamatch för P12 2016-12-02 18:30
Seriespel i helgen2016-10-14 21:13
Kvarglömda kläder 2016-09-06 18:48
Turneringen är igång2016-06-18 09:06
Senior Sport School2016-04-10 09:00
Rapport från Årsmötet2016-03-13 19:07
Vuxenträning 20162015-12-09 14:10
Vinst för P-15 i Lund2015-10-11 20:23
Viktiga matcher i helgen2015-10-09 17:46
Fixardag på Täppet2015-09-27 11:34
Träningsgruppen HT 20152015-08-28 17:06
Idrottsgala 20152015-08-12 13:06