SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Åhus Tennisklubb
Tennis

Välkommen till Åhus Tennisklubb!

Åhus Tennisklubb har en inomhusanläggning med 3 banor samt ett gym. Utomhusbanorna består av fyra nyanlagda banor på Täppet som ligger alldeles intill stranden och havet samt en grusbana på Äspet.  

 
Vill du boka bana och spela? Klicka då här
 
Vill du bli medlem i Åhus Tennisklubb? Klicka då här
Glöm inte medlemsmötet imorgon 13 april!
2024-04-12 08:54
Medlemsmöte 13 april
2024-04-03 15:56

Medlemsmöte 13 april kl. 10.00-12.00 - ”Åhus tennisklubb 2024 – 2025

Plats: Tennishallen, andra våningen

Alla klubbens medlemmar är välkomna (anmäl gärna via mejl till kansliet, senast fredagen den 12 april, så att vi har en uppfattning om hur många som kommer)

kansli@ahustennis.com

 

Vid föreningens årsmöte den 24 mars beslutades att bjuda in till ett allmänt medlemsmöte för att diskutera föreningens framtid och påbörja insatsen med att formulera en strategi för utvecklingsarbetet med att göra vår fantastiskt fina tennisklubb ännu bättre än vad den är idag.

 

Syfte med förmiddagen: Att samla och engagera de krafter/tillgångar som finns i klubben, samt att fånga in idéer och förslag på förbättringar/konkreta insatser.

 

Kan du inte komma denna dag så skicka gärna mejl till kansliet, om du har förslag på förbättringar eller om du vill engagerad dig på något sätt.

 

Varmt Välkommen att delta i, förhoppningsvis, engagerande diskussioner

 

På uppdrag från Årsmötet

Tomas Ringberg, Ordförande

Medlemsmöte 13 april
2024-04-03 15:56

Medlemsmöte 13 april kl. 10.00-12.00 - ”Åhus tennisklubb 2024 – 2025

Plats: Tennishallen, andra våningen

Alla klubbens medlemmar är välkomna (anmäl gärna via mejl till kansliet, senast fredagen den 12 april, så att vi har en uppfattning om hur många som kommer)

kansli@ahustennis.com

 

Vid föreningens årsmöte den 24 mars beslutades att bjuda in till ett allmänt medlemsmöte för att diskutera föreningens framtid och påbörja insatsen med att formulera en strategi för utvecklingsarbetet med att göra vår fantastiskt fina tennisklubb ännu bättre än vad den är idag.

 

Syfte med förmiddagen: Att samla och engagera de krafter/tillgångar som finns i klubben, samt att fånga in idéer och förslag på förbättringar/konkreta insatser.

 

Kan du inte komma denna dag så skicka gärna mejl till kansliet, om du har förslag på förbättringar eller om du vill engagerad dig på något sätt.

 

Varmt Välkommen att delta i, förhoppningsvis, engagerande diskussioner

 

På uppdrag från Årsmötet

Tomas Ringberg, Ordförande

Aktuellt i Åhus tennisklubb
2024-03-25 11:52

 

Söndagen den 24/3 hölls klubbens årsmöte som var välbesökt med ca 25 av klubbens medlemmar. Föregående år gicks igenom och kommande år diskuterades med många kloka inspel.

 

  • Verksamhetsberättelsen och det ekonomiska resultatet redovisades. VPn har beskrivits i en särskild nyhet på hemsidan. När det gäller bokslutet för 2023 blev det ett litet plus och klubbens kassa är ganska stabil. Dock är marginalerna inte jättestora och diskussion fördes på mötet om hur vi tillsammans kan öka klubbens intäkter med aktiviteter, bidrag och sponsring.
  • Revisorerna redovisade sin genomgång och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2023.
  • Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter: 350 kr för vuxen och 200 kr för junior, samt familjemedlemskap om 800 kr:
  • Årsmötet beslutade om banhyror (strötimmar och olika kort) och ambition är att vara återhållsam i avgiftshöjningar, men för att säkerställa en budget i balans gjordes en liten indexuppräkning av priserna (med undantag för juniorkort vår och höst).
  • Årsmötet beslutade om att kalla till ett medlemsmöte, där alla intresserade medlemmar bjuds in för diskussion om hur vi tillsammans ska utveckla klubben framöver – Vad behöver görs? Hur ska det göras och Vem gör vad? osv. Datum för detta möte bestämdes till lördagen den 13 april kl. 10.00-12.00 och en särskild inbjudan/kallelse kommer ut inom kort.
  • Val till olika poster genomfördas:

 

Styrelsens ordförande: Tomas Ringberg

 

Övriga styrelseledamöter: Roger Nilsson, Eva Sonesson, Erik Törnblom, Lina Asplund, Thomas Thulin, Petra Eklund, Henrik Karlsson och Krister Asplund

 

Revisor: Evert Augustsson och Paul Holmqvist

Revisorssuppleant Sune Abrahamsson

 

Tävlings-/seriespelskommittén: Fredrik Rönnberg

 

Anläggningskommitté: Thomas Thulin (sammankallade), Anders Andersson, Roger Nilsson, Benny Ekelund, Krister Wendel, Evert Augustsson, Rick Mengel och Erik Törnblom

 

Juniorkommitté: Linus Persson, Helena Gedeborg, Henrik Karlsson, Cecilia Orning, Johan Sonesson, Lina Asplund, Robert-Jan Maat, Fredrik Rönnberg och Dragan Simic

 

Senior advisors

Till senior advisors fram till våren 2025 väljs Hans Axell (sammankallade), Håkan Rydberg, Evert Augustsson, Per Malmer, Karl-Erik Petersson, Sune Abrahamsson och Jan Åderman

 

Begynnande vårhälsningar

Styrelsen i Åhus tennisklubb

Vuxenkurserna fortsätter
2024-03-19 10:28

Nu kör vi en ny omgång med vuxenkurs. Både för nya och för er som redan går kursen och vill fortsätta. Det blir totalt sex gånger till och datumen är: 6, 13, 20, 27 april samt 18 och 25 maj.

Tiderna blir kl.15-16 för nybörjare och kl. 16-17 för fortsättare. Kostnad 700kr.

 

Välkommen med er anmälan! : kansli@ahustennis.com 

Åhus Tennisklubbs verksamhetsberättelse för 2023
2024-03-15 16:31

 

På söndag den 24 mars är det årsmöte och en punkterna som avhandlas är verksamhetsberättelsen för föregående år. Vi vet att inte alla medlemmar har möjlighet att delta på årsmötet och därför presenterar vi ett koncentrat av verksamhetsberättelsen här på hemsidan som en nyhet.

 

Åhus tennisklubb har förnärvarande 370 medlemmar, varav 149 juniorer under 20 år och 221 seniorer. Könsfördelningen är 115 kvinnor och 255 män.

 

Styrelse-, kommitté- och planeringsmöten

Under året har styrelsen haft regelbundna sammanträden, utöver årsmöte och konstituerande styrelsemöte. Stor aktivitet har funnits i de olika kommittéerna, med många möten och med ett mycket gott utfall. Styrelsen konstaterar att vi är en klubb med många ideella krafter som bidrar på ett generöst sätt, både vad gäller aktiviteter och för anläggningarna.

 

Personal och ideella insatser

På klubbens kansli har Gabriella Edvinsson fortsatt hållit ställningarna. Hösten 2023 tillträdde Benny Eklund som ny vaktmästare och ersatte tidigare vaktmästare. Vi tackar Mattias för åren som vaktmästare och hälsar honom i stället välkommen som en del av juniortränarteamet. Liksom tidigare har många medlemmar, både i och utanför de utsedda funktionärsuppdragen, bidragit med värdefulla insatser i olika avseenden.

 

Anläggningar

Den stora insatsen med att lägga om grusbanorna på Täppet, som påbörjades i augusti 2022, fullföljdes under våren 2023 och banorna var spelklara inför utesäsongen i maj. Föreningen fick mycket beröm under sommarmånaderna för den fina anläggningen och det lyft för verksamheten som insatsen medfört. Under hösten genomfördes installation av solceller på taket i tennishallen för att säkra tillgång på el och begränsa sårbarheten vad gäller kostnadsökning för densamma.

 

Tränings- och kursverksamheten

Inför hösten 2023 sjösattes ett nytt upplägg för juniorträningen med ett tränarteam, under ledning av Christian Samuelsson. I teamet ingår också Filip Tillström, Fredrik Månsson, Ulf Samuelsson och Mattias Emilsson.Det nya upplägget enkätutvärderades i oktober/november med ett gott och positivt utfall. I juli månad anordnades även 2023 intensivkurser för våra egna ungdomar och sommargäster. Matchskolan ger de yngsta ungdomarna en bra introduktion till tävlingsspelet. För 17:e året genomfördes Prince Camp, ett träningsläger där Åhus tennisklubb står som arrangör.

 

Tävlings- och seriespel

Under året har flera serielag varit aktiva, både under inomhus- och utomhussäsongen (herrlag 1+2, damlag, pojkar 15+13, flickor 13, Green Challenge och Orange League för de yngsta spelarna samt ett herrar 45-lag). Framgångarna handlar inte bara om resultat, utan om att växa och utvecklas med en uppgift och att göra det tillsammans. Det är fantastiskt roligt att se ungdomarna växa upp och utvecklas till goda förebilder för nya yngre kompisar samt goda ambassadörer för klubben.

 

Gruppspel

Under året har det bedrivits olika typer av gruppspel för seniorer. Gruppverksamheten är mycket omtyckt och bidrar i särskilt hög grad till god stämning och sammanhållning i klubben.

 

Sponsring och bidrag

Sponsorverksamheten har mycket stor betydelse för klubben och vi tackar våra sponsorer med stor ödmjukhet. Utan dessa externa bidrag hade det varit svårt att hålla igång ungdomsverksamheten i nuvarande omfattning samt göra de insatser som vi kontinuerligt kunnat göra för att säkerställa våra anläggningars goda skick.

 

Slutord

Det är fantastiskt att kunna konstatera att vi tillsammans har säkerställt att tennisaktiviteterna i Åhus fortsätter vara många och goda. Portalparagrafen i klubbens stadgar ger uttryck för att Åhus Tennisklubb ska vara: ”en ideell förening i Kristianstads kommun med ändamål att främja utövandet av tennissporten i Åhus med omnejd. Klubben ska stödja motionsspel, tävlingsverksamhet och elitsatsning. Alla medlemmar ska, oavsett ålder och förutsättningar, ges möjlighet att spela tennis under hela året både utomhus och inomhus.” Vår samlade bedömning är att vi gemensamt lyckas ganska väl med denna föresats.

 

Insatserna för att hålla anläggningarna i gott skick har kunnat vidmakthållas, med ideella krafter och ett aktivt sökande av extern finansiering. Klubben har fortsatt stabil ekonomi vilket skapar möjligheter för verksamheten och att hålla anläggningarna i bra skick.

 

Styrelsen för Åhus Tennisklubb framför sitt tack för 2023 till alla medlemmar, ideellt aktiva, anställda, tränare, sponsorer, Kristianstads kommun och andra samverkanspartners för allt stöd.

 

Åhus 2024-03-15

Styrelsen, Åhus Tennisklubb

Nyheter från våra grupper