SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Åhus Tennisklubb
Tennis

Välkommen till Åhus Tennisklubb!
Åhus Tennisklubb har en inomhusanläggning med 3 banor samt ett gym. Utomhusbanorna består av 4 grusbanor som ligger alldeles intill stranden och havet på Täppet och en nylagd grusbana på Äspet.  

Vill du boka bana och spela? Klicka då här

Vill du bli medlem i Åhus Tennisklubb? Klicka då här
Kallelse årsmöte Åhus TK 26/3
2023-03-13 10:07

Årsmöte i Åhus Tennisklubb den 26 mars 2023

Plats: Tennishallen

Tid: kl. 17.00

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två̊ justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Föredragning av
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • klubbens resultat- och balansräkning samt budget för det kommande
 • verksamhets- och räkenskapsåret
 • revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av det senaste verksamhetsåret 
 1. Fråga om fastställande av balansräkningen
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande det gångna verksamhetsåret
 3. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och 
 4. räkenskapsåret
 5. Fastställande av stadgar för Åhus tennisklubb
 6. Fastställande av medlemsavgiftens storlek, samt avgifter för banhyra/kort.
 7. Val av styrelsens ordförande
 8. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 9. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för en tid av ett år
 10. Val av minst två̊ och högst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska vara sammankallande
 11. Val av kommittéer 
 • Tävling/seriespel
 • Anläggning
 • Ungdom/tränare
 • Senior advisors
 1. Övriga frågor som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem senast 8 dagar före mötet
 2. Årsmötet avslutas.

 

Följande dokument/underlag inför årsmöte finns tillgängliga att läsa på klubbens kansli:

 • Resultaträkning 2022, balansräkning 2022 och budget 2023
 • Verksamhetsberättelse 2022
 • Verksamhetsplan 2023
 • Styrelsen förslag på nya medlemsavgifter samt pris banhyra/klippkort
 • Styrelsens förslag på nya stadgar för Åhus tennisklubb
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av det senaste verksamhetsåret
 • Valberedningens förslag

 

Varmt välkomna önskas alla medlemmar!

Styrelsen ÅTK

Styrelsemöte i Åhus Tennisklubb den 27 februari 2023
2023-03-11 15:39

Styrelsemöte i Åhus Tennisklubb den 27 februari 2023

Plats: ÅTK tennishallen

Tid: kl. 18.00–19.30

Närvarande: Tomas Ringberg, Roger Nilsson, Eva Sonesson, Thomas Thulin, Bjarne Olsson

 

 1. Föregående möte – inga ytterligare kommentarer, läggs till handlingar

 

 1. Avstämning gällande de nya grusbanorna i Täppet:
  • Gällande diskussioner om rödfyr/arsenik i grus/material som används i friidrottsanläggningar, tennisbanor mm, så konstaterar vi att den typen av grus inte används vid de utebanor som Åhus tennisklubb ansvarar för i Äspet och de nya banorna i Täppet. På dessa banor ligger/läggs det så kallade ”Båstadsgruset”.

 

 1. Förberedelser inför årsmötet – följande diskuteras och gås igenom
  • Kallelse – (tillägg punkt om budget och verksamhetsplan), diskuteras och styrelsen enas om kallelse
  • Nya stadgar – harmoniserar nu med RFs rekommendationer, diskuteras och styrelsen enas om förslag
  • Valberedningens förslag diskuteras
  • Resultatrapport, balansräkning och budget – TR skickar till revisorerna
  • Medlemsavgifter och banhyra diskuteras och styrelsen enas om förslag
  • Verksamhetsberättelse diskuteras och styrelsen enas om förslag
  • Verksamhetsplan diskuteras och styrelsen enas om förslag

 

 1. Nästa mötestid blir årsmötet 26 mars Åhus den 27 februari 2023,Tomas Ringberg (ordförande/sekreterare)

Junior
Åhus Indoor Open - Anmäl dig
2023-03-08 21:29, Junior

Du har väl inte glömt att anmäla dig till Åhus Indoor Open. Tävlingen spelas 23-26/3. 

Sista anmälningsdagen är nu satt till torsdag den 16:e mars! 

 

Finns klasser för dig som är 10, 12, 14 och 16 år. 

 

Du anmäler dig på Tennis Online

 

Välkommen! 

Aktuellt i Åhus tennisklubb, samt information från styrelsemöte 27 februari
2023-03-08 20:10

Aktuellt i Åhus tennisklubb, samt information från styrelsemöte 27 februari

 

Mars månad och vårtecken börjar skönjas!

Mars månad innebär inomhusturnering som går av stapeln 23 – 26/3. Härligt att våra ungdomar får möjlighet till lite tävling och utbyte med andra tennisentusiaster. Tänk på att ordinarie verksamhet under torsdag-fredag kvällarna samt under lördag-söndag inte är aktuella.

 

Mars månad är också månaden då klubben har sitt årsmöte och i år sker detta söndagen den 26 mars kl 17.00 och särskild kallelse kommer inom kort. Styrelsens möte i början av veckan ägnades åt förberedelsearbete inför årsmöte. Diverse dokument kommer att göras tillgängliga i god tid innan årsmötet. Det kan bland annat noteras att det ekonomiska resultatet för 2022 blev som tidigare prognosticerats ett visst överskott i driftsbudgeten och en kassa som är stabil.

 

Det har inkommit frågor i samband med aktuell kommunal diskussion, bland annat med anledning av artikel i Kristianstadsbladet, om rödfyr/arsenik i grus/material som används i friidrottsanläggningar, tennisbanor mm. Styrelsen konstaterar att den typen av grus inte används vid de utebanor som Åhus tennisklubb ansvarar för i Äspet och de nylagda banorna i Täppet. På dessa banor ligger/läggs det så kallade ”Båstadsgruset”, som inte innehåller diskuterade ämnen.

 

Slutligen hoppas styrelsen på en fantastisk fortsättning på vårsäsongen för alla medlemmar!

 

Varma hälsningar

Styrelsen i Åhus tennisklubb

Junior
Tennispokalen motiverar den yngre generationen
2023-03-05 19:20, Junior

Hallen fylldes av tappra tenniskrigare när föreningen arrangerade Tennispokalen söndagen den 5:e mars. Alla deltagare fick spela massor med matcher men också pröva på att vara bollkalle/kajsa och matchdomare. 

 

Vi är glada för besök av spelare från Lund och Malmö förutom våra egna juniorer. Nu laddar vi om för Åhus Indoor Open som drar igång den 23/3. Klasser för 10, 12, 14 och 16 år. Anmäl dig på Tennis Online. 

 

 

Nyheter från våra grupper