Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Åhus Tennisklubb
Tennis

Till dig som ansvarar för en aktivitet i Åhus Tennisklubb

Tack för att du ställer upp! Din insats uppskattas av klubben.

 

Åhus Tennisklubb är uppbyggd kring en hög andel ideella insatser. Ofta av föräldrar till barn som deltar i klubbens verksamhet. Syftet är att skapa sammanhållning, engagemang samt att kunna hålla en rimlig kostnadsnivå.

 

De olika aktiviteterna, som ofta är återkommande under året, byter ibland ansvarig och erfarenheterna visar på att det krävs struktur för planering och genomförande samt stöd för de som ansvarar.

Därför har ett antal mallar tagits fram för att säkra ekonomiskt utfall och kvalitet i det klubben gör.

Vissa enkla aktiviteter kräver mindre dokumentation, men syfte och förväntat ekonomiskt utfall skall alltid klargöras i förväg.

 

Arbetsboken innehåller mallar under de fem flikarna.

Ansvarig för aktiviteten ansvarar för att mallarna fylls i. Följande kan ge en vink om hur tex aktivitetsbeskrivningen är tänkt att fungera:

 

Namn; skall gärna spegla vad som händer, kort, läggs in i kalendern av kansliet.

Syfte; är viktigt att fånga, ofta flera, skall styra upplägget

Mål; beskriv antal, omfattning, ev. kvalitativa mål, ekonomi

Upplägg; allmänt upplägg, när i tid (vår/höst), vem den vänder sig till, antal bantimmar,

Genomförande; hur nå deltagare, start och avslut, materiel, spegla på hemsidan inför o efter

Använd er av denna mall för att genomföra aktiviteter i Åhus Tennisklubb.